Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Social media


Muziek voor elkaar is ook actief op de social media:

Facebook  |  Instagram


Wie zijn wij » Beleidsplan


Beleidsplan 2022-2023


KERNWAARDEN EN DOELSTELLING

De stichting Muziek voor Elkaar ondersteunt goede doelen, ingegeven vanuit een christelijke achtergrond. Concreet betekent dit, dat de stichting ANBI’s financieel ondersteunt, maar ook projecten en/of initiatieven, zowel nationaal als internationaal, waarbij het algemeen belang wordt beoogd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere, hulp aan vluchtelingen, slachtoffers in en uit oorlogsgebieden, slachtoffers van natuurrampen, ontwikkelingshulp in derde wereldlanden, maar ook voor mensen met een beperking en onderzoeken gericht op het bestrijden van ingrijpende ziekten etc. Eerlijkheid, integriteit en transparantie horen bij de stichting Muziek voor Elkaar. Elk bedrag dat de stichting ontvangt en vervolgens besteedt aan een goed doel die binnen onze kernwaarden past, kan de stichting verantwoorden naar de gever.

 

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze bestuursleden hebben hun functie voor onbepaalde tijd. Het bestuur van de stichting vergadert minimaal één maal per kwartaal.

 

BEZOLDIGING

De stichting Muziek voor Elkaar kent geen bezoldigde functies. Bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen vergoedingen die te relateren zijn aan de werkzaamheden die voor de stichting uitgevoerd worden. Alleen directe kosten die gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van de stichting komen voor vergoeding in aanmerking.

 

FONDSENWERVING

De stichting Muziek voor Elkaar verwerft financiën middels hun (groeiende) netwerk van bedrijven en instellingen. Ook door het organiseren van (benefiet)concerten inclusief een livestream via YouTube, waarbij de kosten zoveel als mogelijk middels sponsoring worden afgedekt, worden financiële middelen verworven voor de eerder genoemde goede doelen. Daarnaast probeert de stichting via de sociale media haar bekendheid en daarmee het bereik te vergroten.

 

BEHEER VAN GELDEN

De stichting Muziek voor Elkaar bestaat uit vrijwilligers. Hierdoor zijn er geen hoge kosten, waardoor de ontvangen middelen bijna geheel kunnen worden besteed aan de doelen zoals die door de stichting zijn geformuleerd. Er wordt vanuit de fondsenwerving geen geld gereserveerd voor meerjarige projecten. De ingezamelde gelden worden na afloop binnen 2 tot 8 weken per activiteit en doel afgerekend.

 

CONTROLE

De stichting Muziek voor Elkaar zal jaarlijks haar administratie laten controleren door een onafhankelijk administratiekantoor en de jaarrekening presenteren op haar website.