Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Social media


Muziek voor elkaar is ook actief op de social media:

Facebook  |  Instagram
Privacy


Muziek voor Elkaar hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Muziek voor Elkaar  gevestigd aan de Trasmolenlaan 12 te Woerden, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw Muziek voor Elkaar account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.
Van wie verzamelt Muziek voor Elkaar. persoonsgegevens?
Muziek voor Elkaar verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Muziek voor Elkaar Bijvoorbeeld indien u:

• een bestelling plaatst;
• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 
• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
• inlogt op uw Muziek voor Elkaar account
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met Muziek voor Elkaar;
• uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.
Contact met Muziek voor Elkaar kan plaatsvinden via:
• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier Muziek voor Elkaar
• per e-mail
• het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.
Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Muziek voor Elkaar terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.
Welke persoonsgegevens verzamelt Muziek voor Elkaar?
Muziek voor Elkaar verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Muziek voor Elkaar  bestelt);
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op Muziek voor Elkaar, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).
Op basis van welke grondslag verwerkt Muziek voor Elkaar persoonsgegevens?
Muziek voor Elkaar verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.
Muziek voor Elkaar verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Muziek voor Elkaar Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Muziek voor Elkaar haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.
Ten slotte kan Muziek voor Elkaar persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.
Voor welke doeleinden verwerkt Muziek voor Elkaar  persoonsgegevens?
Btex B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Muziek voor Elkaar en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.
Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Muziek voor Elkaar beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.
Bewaartermijnen
Muziek voor Elkaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.
Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Muziek voor Elkaar hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Btex B.V  hen voorschrijft. Muziek voor Elkaar verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
Muziek voor Elkaar en andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites.Muziek voor Elkaar is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
Cookieverklaring
Muziek voor Elkaar maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.
Beveiliging
Muziek voor Elkaar hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Muziek voor Elkaar neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Muziek voor Elkaar  neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.
Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Muziek voor Elkaar via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
Muziek voor Elkaar
t.a.v. Administratie
Trasmolenlaan 12
3447GZ Woerden
Muziek voor Elkaar streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Muziek voor Elkaar met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze administratie via het e-mailadres: wat op onze webshop staat vermeld.
Wijzigingen privacy statement
Muziek voor Elkaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen.
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 23-05-2018