Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Social media


Muziek voor elkaar is ook actief op de social media:

Facebook  |  Instagram


Projecten » Goede doelen


Goede doelen


De Stichting Muziek voor elkaar bestaat uit drie gedreven mensen die zich, zonder winstoogmerk, inzetten voor goede doelen vanuit een christelijke achtergrond. De goede doelen die wij steunen dienen het algemene nut te beogen. U kunt hierbij denken aan ANBI's, maar ook projecten en/of initiatieven gericht op slachtoffers van oorlogen en natuurrampen, ontwikkelingshulp in derde wereldlanden tot specieke doelgroepen als onze medemens met een beperking. In ons beleidsplan kunt onze kernwaarden terugvinden, het te ondersteunen doel moet immers bij ons als stichting passen.

 

Heeft u een goed doel waarvoor wij ons zouden kunnen inzetten? 

Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen via info@muziekvoorelkaar.nl, waarna wij samen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Alle concerten organiseren wij zonder winstoogmerk. De kosten die deze concerten met zich meebrengen zullen voornamelijk worden gedekt door sponsoren. De bedragen/donaties die wij ontvangen voor het goede doel, worden per concert/activiteit geregistreerd, zodat alle bedragen, ook die na het concert nog binnenkomen, aan het desbetreffende goede doel worden uitbetaald onder aftrek van eventuele kosten.

 

Wij hebben voor onderstaande goede doelen reeds geld ingezameld:

  • Commissie Boaz (Valburg) ten bate van de Oekraïne
  • Stichting Ambulance Wens
  • Stichting Help Zhitomir
  • Kindertehuis Kondanani in Malawi
  • Barneveld helpt Oekraïne
  • Kinderhospice 'Binnenveld' te Barneveld
  • ZOA en Woord & Daad (Noodhulp Turkije & Syrië)
  • Het Ronald Mac Donaldhuis in Utrecht
  • Stichting Ismael
  • Oranjehof Elspeet